Spółdzielnia 2.0 Na współpracy Twórców zyskają wszyscy. Zwłaszcza Klienci.

spółdzielnia 2.0

Tym postem, chcemy Was przekonać, że idea Spółdzielni 2.0 ma sens. Na współpracy Twórców zyskają wszyscy. Zwłaszcza Klienci.
Pomysł Spółdzielni powstał podczas naszej współpracy z Joanną Celustą, właścicielką Fabryki myśli ryzowanych.  

Benefity dla FREELANCERA wynikające z tworzenia SPÓŁDZIELNI 2.0

 • Wzajemne wsparcie merytoryczne osób współtworzących projekt;
 • Możliwość przegadania z kimś nurtujących kwestii;
 • Wzajemne polecenia – mnożymy bazy wspólnych klientów;
 • Szersze zasięgi w mediach społecznościowych;
 • Przełożenie na wymierne korzyści finansowe;
 • Możliwość szybkiego przekazania klienta w dobre ręce przy zachowaniu ciągłości kontaktu;
 • Współpraca bywa miłą odmianą od samodzielności;
 • Kontakt z innymi współtwórcami z pokrewnych branż dobrze wpływa na kondycję psychiczną.

 

Benefity dla KLIENTA wynikające z tworzenia SPÓŁDZIELNI 2.0

 • Kompleksowa obsługa całego procesu (WYGODA). To po prostu wygodne, gdy możesz korzystać z kompetencji całego zespołu specjalistów;
 • Oszczędność czasu wynikająca z braku konieczności poszukiwania kolejnych osób do kolejnych zadań;
 • Współpraca w atmosferze wsparcia i zaufania;
 • Mniejsza konieczność uczestniczenia w przepływie informacji między poszczególnymi osobami/procesami;
 • Cena łączna niższa niż w obliczu kosztów większych agencji, które w kosztach produktów i usług mają zawarte również własne koszty utrzymania;
 • Freelancerzy starają się często dwa razy bardziej, bo również w ich interesie jest poszerzać sieć zadowolonych klientów. Działania ukierunkowane są głównie na dobrą jakość.

 

Jakie Ty widzisz potencjalne korzyści dla Freelancerów i ich Klientów współpracujących zgodnie z ideą Spółdzielni 2.0? Jakie miałbyś wątpliwości rozpoczynając współpracę z takim zespołem jako Klient?

grafika: Joanna Celusta Fabryka myśli rysowanych