Zmiany w e-commerce w 2021 roku

Zmiany w e-commerce w 2021 roku - onlyMy.pl

Zmiany w e-commerce od 01.01.2021 r. to temat, o którym mówią i piszą wszyscy. Ja postanowiłem skondensować tę wiedzę do najważniejszych zmian. Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

  • Na czym polegają najważniejsze zmiany w e-commerce?
  • Czy na stronie Twojego sklepu internetowego powinny zostać wprowadzone jakieś modyfikacje? 
  • Czy jest konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu sklepu?

 

Kogo dotyczą zmiany w e-commerce?

Zasadnicza zmiana dotyczy prawa do zwrotu również dla przedsiębiorców. W przypadku umów zawieranych na odległość, konsumenci może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Od 1 stycznia 2021 r. uprawnienie to będzie przysługiwać również przedsiębiorcom, którzy dokonują wprawdzie zakupu „na firmę”, ale zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

Najlepiej wyobrazić to sobie na przykładzie:

Agent ubezpieczeniowy kupuje przez Internet wentylator do biura. Prosi o wystawienie faktury na taki zakup. Jeśli w ciągu 2 tygodni zmieni zdanie, to przysługuje mu przy takiej transakcji prawo do odstąpienia od umowy jak każdemu klientowi indywidualnemu. Zakup wentylatora nie ma bowiem charakteru zawodowego – agencja ubezpieczeniowa pośredniczy przy zawieraniu ubezpieczeń, a nie zajmuje się doradztwem w sprawach klimatyzacji czy dalszą sprzedażą wentylatorów.

Sprawa wygląda inaczej, jeśli taki sam wentylator kupuje przez Internet, jako firma, przedsiębiorca, który prowadzi sklep AGD i sprzedaje w nim wentylatory. W takiej sytuacji zakup miałby charakter zawodowy, a więc prawo do odstąpienia od umowy nie przysługiwałoby.

Czy trzeba wprowadzać dodatkowy checkbox w sklepie internetowym?

Wiele osób prowadzących sklepy internetowe zastanawia się, czy od 1 stycznia 2021 r. muszą na samym już wstępie ustalać status Klienów oraz to, czy zakup ma dla nich charakter zawodowy.

Można znaleźć opinie, że należy wprowadzić mechanizm weryfikacji statusu Klienów. Mógłby mieć on postać na przykład stosownej treści oświadczenia z checkboxem. Klienci, zaznaczając odpowiednio checkbox oświadczaliby czy są przedsiębiorcami i czy zakup ma dla nich charakter zawodowy.

Myślę, że takie rozwiązanie nie jest konieczne.

Po pierwsze, nie mamy mechanizmu, aby sprawdzić, czy takie oświadczenia są zgodne z prawdą. A w niektórych przypadkach bazowanie na nieprawdziwych oświadczeniach Klientów, może być dla nas niekorzystne finansowo.

Po drugie, dodatkowy checkbox w procesie zamówienia jest zdecydowanie nieprzyjazny dla użytkowników i może obniżać ilość zamówień w sklepie.

Jak weryfikować status Klientów?

Są dwa możliwe rozwiązania:

Przyznanie prawa do odstąpienia od umowy wszystkim przedsiębiorcom wydaje się najprostsze. Odciąża sprzedawców z konieczności analizowania charakteru zakupu. Po prostu każdy z Klientów korzysta z 14-dniowego prawa do zwrotu.

Jeżeli jednak nie chcesz przyznawać prawa do zwrotu wszystkim przedsiębiorcom. Istnieje również możliwość weryfikacji tego, czy zakup ma charakter zawodowy po fakcie.
Jeżeli przykładowo Klient złożył zamówienie „na firmę”, a następnie kontaktuje się w sprawie zwrotu, można sprawdzić przedmiot prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w bazie CEiDG.

Jeżeli przedmiot zamówienia pokrywa się z przedmiotem działalności, uznajemy, że zakup ma charakter zawodowy, a więc prawo do zwrotu nie przysługuje. W przeciwnym przypadku powinniśmy umożliwić zwrot.

W mojej ocenie jedno z tych dwóch rozwiązań jest lepsze niż dodawanie do procesu zamówienia dodatkowych oświadczeń Klientów o zawodowym czy też niezawodowym charakterze zakupu.

Czy zmiany w e-commerce powodują konieczność zmian w regulaminie sklepu internetowego?

Od 1 stycznia 2021 r. należy uważać, by nie stosować klauzul niedozwolonych w stosunku do przedsiębiorców, których zakupy nie mają charakteru zawodowego.

W praktyce oznacza to, że te postanowienia, które do tej pory wprowadzane były do regulaminów z zastrzeżeniem, że nie dotyczą konsumentów, muszą zostać również oznaczone jako nieznajdujące zastosowania do przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu niezawodowego.

Jak widzicie, przygotowanie się do zmian nie wymaga jakiś rewolucyjnych kroków.
Może odbyć się bezinwazyjnie poprzez modyfikację dotychczas stosowanych regulaminów. Chyba że jako osoba posiadająca sklep Internetowy świadomie podejmiesz decyzję o odbieraniu dodatkowych oświadczeń od swoich Klientów co do zawodowego bądź niezawodowego charakteru zakupu.

Pozdrawiam 
Michał