Zmiany e-commerce 01.2023

zmiany w e-commerce styczeń 2023 - onlyMy.pl
➡️ A czy Twój sklep, czy strona są przygotowane na te zmiany?
➡️ A może po prostu kupujesz w sklepach internetowych, czy wiesz co te zmiany oznaczają dla Ciebie?
 

W związku ze zmianami w polskim prawie postanowiłem zebrać najistotniejsze z nich.

💡 Co się zmienia w prawach konsumenta od nowego roku?
 
1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w prawach konsumenta. Nowe przepisy doprecyzowują uprawnienia wszystkich konsumentów, ale część z nich odnosi się wyłącznie do kupujących towary i usługi w Internecie. Zmiany w prawie wynikają z konieczności implementacji unijnych regulacji, czyli:
 
§ 𝗗𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝘆𝘄𝘆 𝗖𝘆𝗳𝗿𝗼𝘄𝗲𝗷,
 
§ 𝗗𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝘆𝘄𝘆 𝗧𝗼𝘄𝗮𝗿𝗼𝘄𝗲𝗷,
 
§ 𝗗𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝘆𝘄𝘆 𝗢𝗺𝗻𝗶𝗯𝘂𝘀.
 
Szczególnie 𝗗𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝘆𝘄𝗮 𝗢𝗺𝗻𝗶𝗯𝘂𝘀 ma zagwarantować, że handel w sieci będzie bezpieczniejszy i bardziej transparentny. W praktyce oznacza dla branży e-commerce istotne zmiany w kwestii ochrony konsumentów i sposobie prowadzenia handlu internetowego.
 

𝗢𝗯𝗻𝗶𝘇̇𝗸𝗶 𝗰𝗲𝗻.

Każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż będzie zobowiązany do podawania, oprócz aktualnej ceny, najniższą cenę z ostatnich 30 dni poprzedzających promocję. Ma to ukrócić zdarzające się dotąd praktyki, gdy cena promocyjna była podawana w stosunku do „sztucznie” zawyżanej ceny początkowej.
 

𝗡𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝗿𝗲𝗸𝗹𝗮𝗺𝗮𝗰𝗷𝗶.

Zmieni się nazewnictwo. Zamiast „rękojmi” będziemy mieć „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Kwestie związane z niezgodnością towaru z umową zostaną doprecyzowane, tak samo, jak kwestie rękojmi konsumenckiej i gwarancji. Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do 2 lat terminu domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. W przypadku rzeczy używanych nie będzie można skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych zostanie wydłużony do sześciu lat.
 

𝗧𝗼𝘄𝗮𝗿𝘆 𝘇 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶 𝗰𝘆𝗳𝗿𝗼𝘄𝘆𝗺𝗶, 𝘁𝗿𝗲𝘀́𝗰𝗶 𝗶 𝘂𝘀ł𝘂𝗴𝗶 𝗰𝘆𝗳𝗿𝗼𝘄𝗲.

Można będzie je reklamować podobnie jak wszelkie inne towary czy usługi. Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny także za zgodność takiego cyfrowego towaru, np. e-booka, audiobooka itp. Będzie miał też obowiązek dostarczania konsumentom aktualizacji przez co najmniej 2 lata.

 

𝗢𝗽𝗶𝗻𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼́𝘄.

Każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji produktów, będzie musiał podawać informacje, czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, a także czy zamieszcza wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne. Wprost zakazane jest zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych opinii. Decyzja zakupowa najczęściej zapada w momencie czytania opinii o produkcie. Oznacza to, że mają one bezpośredni wpływ wybory wielu osób. Niestety, zdarza się, że sprzedawcy dopuszczają się nieetycznych praktyk i np. płacą za publikowanie pozytywnych opinii. Inny przykład takich działań to podszywanie się pod klienta i zachęcanie do kupna swoich produktów na różnego rodzaju blogach, forach i w mediach społecznościowych. Nowa dyrektywa ma zatem chronić autonomiczność decyzji zakupowych.
 

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁

Sprzedawca będzie miał obowiązek poinformować konsumentów o numerze telefonu do kontaktu. Jeżeli sprzedawca umożliwia komunikację za pomocą innych środków komunikacji on-line również powinien informować o tym przed zawarciem umowy. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek podania na stronie numeru telefonu, pod którym konsument będzie mógł się skontaktować ze sprzedawcą.
 
 Aby mieć pewność, że sprzedawcy zastosują się do nowych przepisów, ustawodawca przewidział kary za ich naruszenie:
 
 Nawet 𝟮𝟬 𝘁𝘆𝘀. 𝘇ł𝗼𝘁𝘆𝗰𝗵 będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, który nie zastosuje się do wytycznych dyrektywy Omnibus.
 W przypadku recydywy, a więc jeśli sprzedawca naruszy przepisy trzykrotnie w ciągu roku, kara może wynieść do 40 tys. zł.
 Niedostosowanie się do nowych przepisów może stanowić także naruszenie zbiorowych interesów konsumentów — wówczas maksymalna kara nałożona na sprzedawcę może wynieść nawet do 10% obrotu rocznego.
 
Co należy zrobić, aby dostosować swój biznes do nowych przepisów?
 
1️⃣ Po pierwsze, zweryfikujcie regulaminy swoich sklepów internetowych i stron www.
2️⃣ Zadbajcie, aby gdy ogłaszacie promocję lub wyprzedaż, wdrożyć prezentację najniższej ceny za produkt.
 
Oczywiście chętnie pomogę :)
 
PS: Jeśli chcecie zapoznać się ze wszystkimi zmianami, które dotyczą Was przecież również jako konsumentów, odsyłam na: https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-konsumenta/5638847,prawa-konsumenta-zmiany-2023.html#dla-wszystkich-kupujacyc